Het belang van educatie op jonge leeftijd

Onze peuters en kleuters hebben heel wat in hun mars. We zien dat kleuters die naar school gaan op 2,5 jarige leeftijd, binnen deze veilige omgeving, erg snel dingen bijleren en er een hele wereld voor hen opengaat. De leerkrachten zijn hier een uiterst belangrijke schakel. Want zij bieden de kleuters een aangenaam en motiverend klasklimaat waar ze zich goed voelen. En dit is een belangrijke vereiste om tot leren te komen. Door educatie aan te bieden die zich richt op de volledige ontwikkeling van deze jonge kinderen, ontwikkelen ze hun volledige persoon en niet één of enkele aspecten.

Ontwikkeling op kleuterleeftijd

Op kleuterleeftijd zijn onze kinderen echte sponsen als het op ontwikkeling aankomt. Je moet hen maar eenmaal iets aanreiken en je zal merken dat ze er enorm snel mee weg zijn. Daarom is het erg belangrijk om de kleuters binnen het educatieve regelmatig materialen en opdrachten aan te bieden in een niveau dat zich bevindt in de naaste ontwikkeling. Zo gaan ze voortdurend uitgedaagd worden en zie je een enorme sprong in hun ontwikkeling. Kleuters die zich goed in hun vel voelen, houden ervan uitgedaagd te worden.

Ontwikkeling vanuit het gezin

Onze jonge kinderen ontwikkelen uiteraard niet enkel in een klasomgeving maar besteden ook heel wat tijd binnen het gezin. Ook hier is het belangrijk de kleuters steeds uit te dagen en hen te helpen in hun ontwikkeling. Dit kan door hen educatieve materialen aan te bieden, maar ook door hen uitdagende taken en opdrachten te geven binnen de thuisomgeving. Kleuters houden ervan om verantwoordelijk te mogen dragen en kunnen dan helemaal opleven.

Leren uitleggen

Wanneer een jong kind bepaalde vaardigheden heeft ontwikkelt en eigen heeft gemaakt, kan er op vlak van educatie nog een stapje verder gegaan worden. Om de kinderen daarna nog verder uit te dagen, laat je hen uitleg en begeleiding geven aan kinderen die nog niet zo ver staan. Want door iets uit te leren leggen, kunnen ze hun vaardigheden en kennis nog verder uitdiepen. En dat is uiteindelijk het doel van educatie.