Aanbieding!

Kerstkoekjes – gratis bestand klasbundel 2de en 3de kleuterklas

0,00

Categorie:
Kerstboom-beginletters
Activiteit:
Breng vooraf de letters : r, k, s en t al aan in de klas en laat de kleuters hier op een speelse manier kennis mee maken.
Print de kerstbomen uit op A3 en de kerstballen op A4.
Bekijk samen met de keuters welk letters ze kunnen terugvinden in de ster van de kerstboom. Bespreek ook samen met de kleuters welke prenten ze
zien op de kerstballen. De kleuters gaan nu op zoek welke kerstballen in welke kerstbomen horen, ze daan daarvoor af op de beginletters van de
prenten op de kerstballen.
De letters in de kerstbomen zijn in grote en kleine letter voorzien bij deze activiteit.
Doelen:
– Nederlands – Lezen 3.3: de kleuters kunnen op materialen, in boeken, op uithangborden lettertekens onderscheiden van andere tekens
– Nederlands – Taalbeschouwing 5.4: Zij beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, lettertekens, …) dienen om boodschappen over te dragen
– Nederlands-Taalbeschouwing 5.5: Zij stellen zich vragen bij en reflecteren over taal en taalgebruik in concrete situaties: discrimineren van klanken, woorden