Aanbieding!

Sinterklaasspel pakjes verzamelen

0,00

Categorie:
Spel: pakjes verzamelen
Activiteit:
print het spelbord af op A3 en de rest op A4. Knip de dobbelsteen, pionnen, de zakken en pakjes uit. Kleef de dobbelsteen (gebruik die met getallen
als je kleuter deze cijfers al kent, anders gebruik je de dobbelsteen met pietenmutsen) en de pionnen vast met de flapjes. Je speelt het spel met 2
tot 4 spelers.
Zet nu de pieten bij start. Iedereen rolt om beurten en zet dan evenveel stapjes vooruit. Kom je op een gekleurd vakje uit, dan neem je evenveel pakjes als aangeduidt op dit vak. Leg deze pakjes in je zak. Als het spel gedaan is, en alle pieten zijn op hun eindbestemming geraakt (bij de zak met
pakjes), worden het aantal pakjes in alle zakken geteld. De piet die het meeste pakjes heeft, is gewonnen.
Tips:
– maak het spel concreet door pegdoll-pietjes te gebruiken als pionnen en kleine (zelfgemaakte) pakjes en jutten zakjes aan te bieden. Dit zorgt
voor nog meer spelplezier
– laat tekenvaardige kleuters zelf het juiste aantal pakjes tekenen in hun zak
Differentiatie:
bij het eerste spelbord nemen de kleuters, steeds als ze op een gekleurd vak komen, evenveel pakjes als er stippen staan op dit vlak.
bij het tweede spelbord nemen de kleuters evenveel pakjes als aangeduidt op het gekleurde vak (+) of leggen ze pakjes terug als ze op een vakje
met min (-) komen te staan.
Doelen:
– Wiskundige initiatie – Getallen 1.5: De kleuters kunnen met aanwijzig vijf dingen correct
(simultaan) tellen en daarna zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).
– Mens en maatschappij – Ik en de ander in groep: 1.10: de kleuters kunnen in concrete situaties met hulp van een volwassene afspraken maken.
– Mens en maatschappij – Ik en de ander in groep: 1.11: de kleuters kunnen bij een activiteit of een spel in een kleine groep, controleren of de anderen zich aan de regels houden.